Monitoring jakość powietrza

Fundacja Green Sky dysponuje stacjonarnym, przenośnymi urządzeniami monitorującym stężenia niebezpiecznych substancji gazowych oraz pyłów zawieszonych w powietrzu. Dzięki temu urządzeniowi monitoruje stan powietrza oraz stężenia gazów w otwartych przestrzeniach i w półzamkniętych obiektach, do których możliwy jest dostęp za pomocą dronów. Przesyła wszystkie wykonane pomiary do komputera operatora, pozwalając na ich odczytanie w dowolnym momencie za pomocą dedykowanej aplikacji.

BADAMY:

 

PM 10 - pył zawieszony

PM 2.5 - pył zawieszony

S02 - dwutlenku siarki

N02 - dwutlenku azotu

HCHO - formaldehydu

CL2 - chloru

CO - denku węgla

H2S - siarkowodoru

03 - ozonu

ZASTOSOWANIE


Monitoring miejski
-lokalne sieci jakości powietrza
-monitorowanie mikrośrodowiska, osiedli, parków miejskich
-monitorowanie przekroczeń
-pośrednio, ocena oddziaływania na środowisko


Monitorowanie środowiska przemysłowego
-elektrownie
-rafinerie petrochemiczne
-oczyszczalnie ścieków
-odpady i składowiska odpadów
-emitowane źródła emitujące zanieczyszczenia
-lotniska, porty, stacje kolejowe
-monitorowanie przekroczeń


Monitorowanie otwartej przestrzeni
-parki, rezerwaty przyrody
-obszary leśne
-badanie zanieczyszczeń środowiska naturalnego, 

  pośrednio wpław na kierunek polityki zmian

Monitorowanie zanieczyszczeń komunikacyjnych
-w pasie autostrad i dróg
-ulic i mostów
-parkingów
-pośrednio wpływ na zarządzanie ruchem
-analiza działań w celu zmniejszenia uciążliwości 
zanieczyszczeń komunikacyjnych

1/6